•  

Aktuelno

 

 

 

 

 

Preuzmite

 

Izveštaj o transparentnosti 2018

 

 

SEPTEMBAR 2022

 

Rok za izbor revizora finansijskih izveštaja za 2022. godinu je 30. septembar 2022. godine za velika i srednja pravna lica, javna društva nezavisno od veličine, kao i sva pravna lica i preduzetnike čiji ukupni prihodi u 2021. godini prelaze 4.400.000 EUR, što u dinarskoj protivvrednosti iznosi 517.361 hiljada dinara.

 

Saznajte više

APRIL 2022

 

Rok za dostavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja Grupe za 2021. godinu je 04.05.2022. godine.

 

 

Saznajte više

mart 2022

 

Rok za dostavljanje redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2021. godinu je 31.03.2022. godine.

 

 

Saznajte više

NOVA GODINA

 

KLS REVIZIJA želi svim prijateljima, klijentima i poslovnim partnerima srećne novogodišnje i božićne praznike.

 

 

Saznajte više

NOVEMBAR 2021

 

U skladu sa Zakonom o reviziji, krajnji rok za ugovaranje revizije konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2021. godinu je 30. novembar 2021. godine.

 

Mi smo tu zbog Vas, spremni na nove izazove.

 

 

Saznajte više

SEPTEMBAR 2021

 

Rok za izbor revizora finansijskih izveštaja za 2021. godinu je 30. septembar 2021. godine za velika i srednja pravna lica, javna društva nezavisno od veličine, kao i sva pravna lica i preduzetnike čiji ukupni prihodi u 2020. godini prelaze 4.400.000 EUR, što u dinarskoj protivvrednosti iznosi 517.353 hiljada dinara.

 

 

Saznajte više

AVGUST 2021

 

KLS REVIZIJA je postala članica Santa Fe Associates International (SFAI) od avgusta 2021. godine.

 

Sa sedištem u Santa Feu, Novi Meksiko, SAD, od 1997. godine, putem svoje mreže profesionalnih firmi širom sveta, pruža usluge revizije, poreskog savetovanja i upravljačkog konsaltinga.

 

SFAI se nalazi među 20 najvećih međunarodnih mreža na svetu (izvor: AccountancyAge).

 

 

SFAI je član Forum od Firms. SFAI se obavezao da će praktikovati doslednu primenu visokokvalitetnih revizijskih praksi širom sveta, i da će ispunjavati obaveze članstva Foruma kako je detaljno opisano u Povelji.

 

 

Saznajte više

JUL 2021

 

Rok za dostavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja Grupe za 2020. godinu je 02.08.2021. godine.

 

 

Saznajte više

JUN 2021

 

Rok za dostavljanje redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2020. godinu je 30.06.2021. godine, dok je rok za dostavljanje poreske prijave za porez na dobit i poreskog bilansa je 29.06.2021. godine.

 

 

Saznajte više

JANUAR 2021

 

Rok za dostavljanje izveštaja za statističke potrebe za 2020. godinu je 01.03.2021. godine

 

 

Saznajte više

Srećni novogodišnji i Božićni praznici

 

KLS REVIZIJA želi svim prijateljima, klijentima i poslovnim partnerima srećne novogodišnje i božićne praznike.

 

 

 

Saznajte više

30. septembar 2020

 

Rok za izbor revizora finansijskih izveštaja za 2020. godinu je 30. septembar 2020. godine za velika i srednja pravna lica, javna društva nezavisno od veličine, kao i sva pravna lica i preduzetnike čiji ukupni prihodi u 2019. godini prelaze 4.400.000 EUR, što u dinarskoj protivvrednosti iznosi 517.408 hiljada dinara.

 

Saznajte više

septembar 2020

 

Rok za dostavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2019. godinu je 04.09.2020. godine.

 

Saznajte više

AVGUST 2020

 

Rok za dostavljanje finansijskih izveštaja za 2019. godinu, kao i za dostavljanje poreske prijave za porez na dobit i poreskog bilansa je 03.08.2019. godine.

 

 

Saznajte više

APRIL 2020

 

Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 16. aprila 2020. godine usvojila Uredbu kojom se pomeraju rokovi za dostavljanje finansijskih izveštaja, i to:

- rok za predaju godišnjih izveštaja, odnosno godišnjih finansijskih izveštaja sa izveštajem revizora svih obveznika čije je izveštavanje uređeno Zakonom o tržištu kapitala, pomera se na rok od 60 dana od dana prestanka vanrednog stanja;

  • - rok za dostavljanje redovnih godišnjih finansijskih izveštaja pomera se na rok od 90 dana od dana prestanka vanrednog stanja;
  • - rok za dostavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja pomera se na rok od 120 dana od dana prestanka vanrednog stanja; i
  • - rok za dostavljanje vanrednih finansijskih izveštaja pomera se na rok od 30 dana od dana prestanka vanrednog stanja, pod uslovom da rok za dostavljanje vanrednih finansijskih izveštaja ističe za vreme vanrednog stanja.

 

 

Saznajte više

MART 2020

 

Vlada Republike Srbije je 15.03.2020. godine proglasila vanredno stanje usled epidemije izazvana virusom COVID 19.

 

 

Saznajte više

FEBRUAR 2020

 

Naš kolega Ivan Stevović učestvovao je kao predavač na seminaru u organizaciji kompanije Paragraf-Lex u Užicu, Čačku, Vrnjačkoj Banji, Zaječaru, Kragujevcu, Nišu i Novom Sadu na temu finansijskog izveštavanja za 2019. godinu.

 

 

Saznajte više

JANUAR 2020

 

Rok za dostavljanje izveštaja za statističke potrebe za 2019. godinu je 02.03.2020. godine

 

 

Saznajte više

NOVEMBAR/DECEMBAR 2019

 

Ivan Stevović učestvovao je kao predavač na seminaru u organizaciji kompanije Paragraf-Lex u Užicu, Vrnjačkoj Banji, Čačku, Kragujevcu, Nišu i Zaječaru na temu novog Zakona o računovodstvu i pripreme za sastavljanje finansijskog izveštaja za 2019. godine.

 

Saznajte više

KLS REVIZIJA slavi svoj mali jubilej – 5 godina poslovanja

 

Želimo da se zahvalimo svim poslovnim partnerima, zaposlenima i prijateljima na saradnji i podršci tokom ovih 5 godina.

 

Spremni na nove izazove, nastavljamo da pružamo usluge visokog kvaliteta zasnovane na stručnosti, poverenju i profesionalnom odnosu.

 

 

Saznajte više

SEPTEMBAR 2019.
 

Rok za izbor revizora finansijskih izveštaja za 2019. godinu je 30. septembar 2019. godine za velika i srednja pravna lica, javna društva nezavisno od veličine, kao i sva pravna lica i preduzetnike čiji poslovni prihodi u 2018. godini prelaze 4.400.000 EUR, što u dinarskoj protivvrednosti iznosi 520.056 hiljada dinara.

 

Saznajte više

Jul 2019.

 

Rok za dostavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2018. godinu je 31.07.2019. godine.

 

Saznajte više

juN 2019.

 

Rok za dostavljanje finansijskih izveštaja za 2018. godinu, kao i za dostavljanje poreske prijave za porez na dobit i poreskog bilansa je 01.07.2019. godine.

 

Saznajte više

MAJ 2019.

 

Ivan Stevović učestvovao je kao predavač na seminaru u organizaciji kompanije Paragraf-Lex na Zlatiboru na temu procene fer vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme.

 

Saznajte više

FEBRUAR 2019
 

Ivan Stevović učestvovao je kao predavač na seminaru u organizaciji kompanije Paragraf-Lex u Vranju, Nišu i Zrenjninu na temu finansijskog izveštavanja za 2018. godinu

 

Saznajte više

Mart 2018.

 

Ivan Stevović učestvovao je kao predavač na seminaru u organizaciji kompanije Paragraf-Lex u Novom Sadu na temu finansijskog izveštavanja za 2017. godinu.

 

Saznajte više

Februar 2018.

 

Rok za dostavljanje izveštaja za statističke potrebe za 2017. godinu je 28.02.2018. godine.

 

Saznajte više

DECEMBAR 2017.

 

Konferencija FINIZ 2017 u organizaciji Univerziteta Singidunum.

 

Saznajte više

Januar 2016.

 

Ivan Stevović je učestvovao kao predavač na seminarima u organizaciji kompanije Paragraf-Lex u Nišu, Novom Sadu i Beogradu, na temu finansijskog izveštavanja za 2015. godinu.

 

Saznajte više

Novembar/decembar 2015.

 

Ivan Stevović je učestvovao kao predavač na seminarima u organizaciji kompanije Paragraf-Lex , u Užicu, Nišu, Novom Sadu i Beogradu, na temu popisa imovine i obaveza i pripremnih radnji za sastavljanje finansijskih izveštaja za 2015. godinu.

 

Saznajte više

Jul 2015.

 

Dana Krsmanović i Ivan Stevović su održali jednodnevni trening u Beogradu na temu sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja, u organizaciji kompanije Paragraf-Lex.

 

Saznajte više