•  

O nama

Dana Krsmanović - KLS REVIZIJA

DANA KRSMANOVIĆ

Partner

 

Dana ima dugogodišnje iskustvo u obavljanju poslova revizije pojedinačnih i konsolidovanih finansijskih izveštaja sa fokusom na oblasti: finansijske usluge, poljoprivredna delatnost, proizvodnja, hotelijerstvo, saobraćaj i drugim delatnostima. Stekla je značajno iskustvo u reviziji konsolidovanih završnih računa budžeta opština i gradova u Republici Srbiji, političkih partija i javnih preduzeća.

 

Pre osnivanja KLS REVIZIJE Dana je stekla višegodišnje iskustvo u oblasti revizije i na projektima poslovnog savetovanja gde su klijentima bile pružene različite vrste usluga u cilju unapređenja njihovog poslovanja (finansije, porezi, poslovne kombinacije i slično).

 

Tokom revizijskih angažmana bila je angažovana na najzahtevnijim revizijama finansijskih izveštaja, revizije statusnih promena i revizija za posebne namene. Prethodno iskustvo stekla je kao finansijski menadžer u javnom sektoru čime je stekla iskustvo iz oblasti finansija i računovodstva. Dana je diplomirani ekonomista sa stečenim licencama ovlašćenog eksternog i internog revizora. Član je Komore ovlašćenih revizora Srbije.
e-mail:  dana.krsmanovic@klsrevizija.rs

tel:        +381 (0) 63 757 62 33

Ivan Stevović - KLS REVIZIJA

Ivan Stevović

Partner

 

Ivan ima značajno iskustvo u obavljanju poslova revizije finansijskih izveštaja sa fokusom na oblasti: prehrambene industrije, poljoprivrede, transporta, građevinarstva, inženjeringa i drugih delatnosti. Kao predavač učestvovao je na seminarima uvaženih konsultantskih kuća na temu finansijskog izveštavanja. Ima značajno iskustvo na izradi složenih studija o transfernim cenama.

 

Pre osnivanja KLS REVIZIJE Ivan je stekao dugogodišnje iskustvo u oblasti revizije i na projektima poslovnog savetovanja gde su klijentima bile pružene različite vrste usluga u cilju unapređenja njihovog poslovanja (iz oblasti poreskih propisa, restrukturiranja, finansija, poslovnih kombinacija i slično). Poseduje veliko iskustvo u pružanju savetodavnih usluga u primeni međunarodnih računovodstvenih standarda (MRS/MSFI i MSFI za MSP). Takođe, poseduje višegodišnje iskustvo u privredi na poslovima finansija i računovodstva u multinacionalnoj kompaniji. Ivan je master ekonomskih nauka sa stečenom licencom ovlašćenog revizora. Član je Komore ovlašćenih revizora Srbije. Na Pravnom fakultetu u Beogradu uspešno je pohađao studije za inovaciju znanja u oblasti transfernih cena.


e-mail:  ivan.stevovic@klsrevizija.rs

tel:        +381 (0) 64 125 79 25

KLS Revizija - O nama

NAš tim je naša najveća snaga

 

Naš prioritet je stvaranje produktivne radne atmosfere u kojoj naši zaposleni imaju mogućnost da uče i napreduju. Cilj nam je da razvijamo radnu sredinu koja nagrađuje motivisanost i koja daje zaposlenima prostor za ličnu profesionalnu afirmaciju i napredovanje i istovremeno da sačuvamo timski duh. Zaposlenima pružamo praktičnu obuku kako bi im pomogli da se što bolje razvijaju i dajemo nivo odgovornost koja je u skladu sa njihovim mogućnostima.

 

Naši zaposleni, kroz neprekidnu edukaciju, konstantno rade na svom profesionalnom usavršavanju. Sa visoko etičkim principima, poslu pristupaju sa integritetom i pošteno, budući da tako na najbolji način ostvaruju otvoren odnos sa klijentima, razumevajući potrebe i zahteve njihovog poslovanja. Posao obavljaju odgovorno i savesno i u skladu sa ugovorenim rokovima odgovaraju na zadatke, na obostrano zadovoljstvo i uvažavanje naših klijenata.

Naš tim je naša najveća snaga.

Naša misija

 

Naša misija je da služimo javnom interesu pružanjem profesionalnih, stručnih i pravovremenih usluga kako bi se na najbolji način zadovoljile potrebe korisnika.

 

Naše vrednosti:

 

  • Timski duh
  • Profesionalizam
  • Stručnost
  • Integritet
  • Tačnost

Važni datumi